கஜா சுவடு மறைவதற்குள் வருகிறான் ‘பேய்ட்டி ‘

கஜா புயலின் தாக்கத்தில் இருந்தே மக்கள் முழுதாக மீளாத நிலையில் அடுத்து ஒரு புயல் உருவாக வாய்ப்பிருப்பதாக எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.  கடந்த மாதம் கஜா புயல் தமிழகத்தின்

Read more