மருத்துவ காப்பீடுவின் 5 முக்கிய காரணங்கள்

1. கடுமையான வேலைப்பளு, தவறான உணவுப்பழக்கம், தரமில்லாத உணவு, அதிகரிக்கும் மாசு, மன அழுத்தம் ஆகியவை நமது சுகாதார சிக்கல்களை அதிகப்படுத்தியுள்ளன. இதனால், நோய் தாக்கும் அபாயமும்

Read more