வாரிசுகளுக்கே வாரி வாரி கொடுத்தால் என்ன நியாயம் இது.. குமுறும் அடிமட்ட திமுக தொண்டர்கள்! Read more at: https://tamil.oneindia.com/news/chennai/dmk-cadres-are-upset-over-ticket-contest-ls-polls-343281.html

Comments are closed.