ரங்கராஜ் பாண்டேக்கு தூது விடும் H.ராஜா

தந்தி டிவி மூலம் மிகவும் பிரபலமானவர் ரங்கராஜ் பாண்டே. பல ரசிகர்களை கொண்டுள்ள ரங்கராஜ் பாண்டே பல விமர்சனங்களும் உண்டு …

தற்போது ரங்கராஜ் பாண்டேவின் ட்விட்டர்க்கு H. ராஜா அவர்கள் பதில் அளித்துள்ளார்

thanks -twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.