எத்தனை தடவை சொல்றது…? 100 % வெற்றி எங்களுக்கு தான்.. சொல்லும் அமைச்சரின் வாரிசு – ஒன் இந்தியா தமிழ்

எத்தனை தடவை சொல்றது…? 100 % வெற்றி எங்களுக்கு தான்.. சொல்லும் அமைச்சரின் வாரிசு Read more at: https://tamil.oneindia.com/news/chennai/admk-will-win-south-chennai-lok-sabha-constituency-says-jaya-344752.html