இம்ரான் கானுக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் -பாகிஸ்தானில் கோரிக்கை

Comments are closed.