இந்தியாவில் பல்வேறு தாக்குதலை நடத்திய பயங்கரவாதி மசூத் அசார் உயிரிழப்பு? -தினத்தந்தி

இந்தியாவில் பல்வேறு தாக்குதலை நடத்திய பயங்கரவாதி மசூத் அசார் உயிரிழப்பு?